Spørsmål & svar om båttransporter

Spørsmål:

Jeg skal transportere en båt fra Oslo havn til Bergen havn. Båten er 28 fot og har en oppgitt bredde fra fabrikk på 3,00 meter. Hvilke krav gjelder for transporten?

Svar

Kravene til transport av gods med bredde på 3,00 meter eller mer er regulert i forskrift om bruk av kjøretøyer §5-11. Transporten skal ledsages av en godkjent følgebil. Det er også reguleringer på når på døgnet og i hvilke ukedager slike transporter kan gjennomføres. Eksempelvis kan en transport fra Oslo ikke starte opp mellom klokken 7 og 9 på morgenen, eller mellom 15 og 18 på ettermiddagen. En transport kan heller ikke fremføres etter klokken 15.00 på en fredag, eller lørdag/søndag.


Spørsmål:

Fabrikanten av båten min har oppgitt målene på båten til 2.98 meter i bredde. I kontroll ble vi målt til 3,03 meter bredde. Hva skjer nå?


Svar

Det er i utgangspunktet transportørens ansvar å kontrollmåle det godset h*n har på kjøretøyet før transporten iverksettes. Alt gods med bredde over 2.60 meter er definert som spesialtransport - og er omfattet av regelverket for spesialtransport. Blir du stoppet i en kontroll og Statens Vegvesen kontrollmåler båten din til 3,03 meter så får transporten kjøreforbud inntil nødvendige tiltak er iverksatt - det må blant annet bestilles følgebil. 

Spørsmål:

Båten min er 3,30 bred. Jeg ønsker å kjøre følgebil for båten min selv. Kan jeg gjøre dette?

Svar

Det er ingen regel som sier at du som båteier ikke kan kjøre følgebil for din egen båt. Men vi tillater ikke det hos oss. Det stilles ingen spesifikke krav til fører av følgebil, men det stilles noen tekniske krav til kjøretøyet som skal brukes. Våre følgebiler er godkjent av Statens Vegvesen og har alt lovpålagt utstyr. I tillegg har sjåførene bred kompetanse og erfaring fra ledsagelse av spesialtransporter. 

Spørsmål:

Jeg ønsker å få transportert båten min fra Fredrikstad til Oslo, og kan få kran til å løfte den på bil fredag klokken 14:00, og ønsker å ha den i Oslo så snart som mulig slik at jeg kan bruke båten i helgen. Går dette?

Svar

Både ja og nei. Her er det bredde (eventuelt lengde) på båten som avgjør om dette lar seg gjøre. En båt med bredde over 2,55 meter vil man ikke kunne laste opp å kjøre mot Oslo med en fredag etter kl 15:00, så tidsmessig vil ikke dette la seg gjøre uten en søknad opp mot vedkommende politidistrikter (Øst og Oslo) som kan gi tillatelse til å bryte bestemmelsene mot spesialtransport. Man vil normalt ikke få tillatelse til slik transport da før etter klokken 18. Båter med bredde mer enn 3,00 meter får normalt ikke slik dispensasjon fra politiet. 


Spørsmål:

Båten min er 4,5 meter bred. Hvilke bestemmelser gjelder for transport av denne båten?


Svar

Ved transporter der største bredde overstiger 4,00 meter blir det snakk om ett større sikkerhetsapparat som må inn i bildet. 

  • Transporten må ledsages av 2 følgebiler.
  • Transporten må ledsages av politiet.
  • Transporten kan kun foregå mellom 22:00 og 06:00. 


Kostnadene vil også øke ved en slik transport. Politiledsagelse koster normalt kr 1300,- eks mva pr time. I Oslo Politidistrikt vil denne kostnaden dobles da de ikke godtar mindre enn 2 tjenestemenn på motorsykkel i slike transporter. 


Båttransport på vei til Narvik er innom kjørekontoret på Gardermoen i juli 2020.

Foto: Rune Kristiansen, Båt & Maskintransport AS

2 båter på kranbil. Foto: Rune Kristiansen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å klikke på "Godta" samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Godta